Hiện tại, Bác Tôm đang lưu hành 2 loại thẻ "Thẻ Member và Thẻ VIP", được quy định như sau:🎟 THẺ MEMBER- Được tích điểm 2% trên mỗi hóa đơn mua...