Kho tài liệu Bác Tôm

Đăng bởi Bác Tôm ngày

Rất nhiều tài liệu về Nông nghiệp hữu cơ được Bác Tôm tổng hợp lại để cả nhà mình có thể nghiên cứu và tham khảo.

Tất cả nằm trong thư mục Drive nên mọi người ấn vào đường link và tải các tài liệu cần thiết:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LK6HlQHPtCcIz6RDaRUy-zYcHkS5i8QO


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.