Các mẹ có biết khi bé 5- 6 tháng tuổi thì nhu cầu năng lượng cần nhiều hơn bởi trẻ trong độ tuổi này bắt đầu rất năng động hơn....