The Founder of BacTom - Chien Tran Manh

03-12-2018 / Thuy Duong

QUALIFICATION1997Engineer in Rural Works and Industry, Ha Noi AgriculturalUniversity No1,Vietnam.2003Master in Agri-Chain Management, with reference to developing countries, Van Hall Larenstein University, the Netherlands.2007Certificate in Business Development Services, Da Lat, Vietnam.PROFESSIONAL EXPERIENCE2009 - now Founder and CEO of Bac Tom, a food chain store (www.bactom.com) with organic farmsHealth Coach (Institute for Integrative Nutrition in US)Vice head of Coordination Board of Organic PGS VietnamAgro-Specialist for the the project Climate Smart Agriculture in Mekong Delta (IFC/Worldbank)Value Chain Specialist for CSIP, NEU, PanNatureAmbassador...

THÔNG TIN VỀ BÁC TÔM

13-09-2018 / Bác Tôm

THÔNG TIN VỀ BÁC TÔM(Ảnh: Cán bộ ILRI đang thăm farm Bác Tôm)Uy tín doanh nghiệp: •Cửa hàng thực phẩm sạch đầu tiên ở Hà Nội từ 2009 ở 6 Nguyễn Công Trứ với hàng ngàn khách hàng trung thành từ hơn 9 năm qua •Cam kết bảo hành sản phẩm đến tận bàn ăn •Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp dày dạn kinh nghiệm giám sát quy trình sản xuất từ farm •Nhiều trường đại học và tổ chức trong...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""