Bạn có biết sự khác nhau giữa "hữu cơ" và "an toàn"??Tiếng Việt được cho là ngôn ngữ khó thứ ba thế giới; ngay cả đối với người Việt đôi...

Bằng tấm chân tình cùng kinh nghiệm trong nông nghiệp, anh Trần Mạnh Chiến không chỉ thành công với chuỗi thực phẩm sạch Bác Tôm mà còn lan tỏa rộng...

Founder Bác Tôm Trần Mạnh Chiến gật đầu với chuyện nhượng quyền từ năm 2013. Từ đấy số cửa hàng tăng lên nhanh chóng, cứ vài ba tháng lại có...

Ông chủ chuỗi nông sản hữu cơ Bác Tôm cho rằng làm nông sản hữu cơ, cái khó là xây dựng hình ảnh. Đây cũng là công việc lớn, tốn nhiều...

QUALIFICATION1997Engineer in Rural Works and Industry, Ha Noi AgriculturalUniversity No1,Vietnam.2003Master in Agri-Chain Management, with reference to developing countries, Van Hall Larenstein University, the Netherlands.2007Certificate in Business Development Services, Da Lat,...

THÔNG TIN VỀ BÁC TÔM(Ảnh: Cán bộ ILRI đang thăm farm Bác Tôm)Uy tín doanh nghiệp: •Cửa hàng thực phẩm sạch đầu tiên ở Hà Nội từ 2009 ở 6 Nguyễn...