Hải sản

3%
 Cá thu tươi Phú Quốc

Cá thu tươi Phú Quốc

370,000₫

380,000₫

16%
 Cá chim trắng vây vàng

Cá chim trắng vây vàng

295,000₫

350,000₫

Bề bề bơi

425,000₫

Cua Cốm

780,000₫

Cá nhồng

135,000₫

Sản phẩm đã xem

0₫