Địa chỉ: Bác Tôm 11 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 6h30 - 19h00 hàng ngày