NẠC VAI LỢN GIUN QUẾ

Thương hiệu: Khác

Giá gốc 25,000₫

Nạc vai lợn giun quế là phần thịt thăn sấn được lọc từ những đàn lợn được nuôi bằng giun quế, rất ngon và giàu chất dinh dưỡng.

Đơn vị tính

Số lượng

Sản phẩm đã xem