Sầu riêng Ri6

Thương hiệu: Khác

Giá gốc 150,000₫
Tiết kiệm: 14%
Giá thị trường: 175,000₫

Sầu riêng Ri 6 có cơm dày, vàng, thơm, mùi thơm đặc trưng, ngọt vừa phải và có vị béo, tỉ lệ hạt lép đạt 40%/trái, bình quân mỗi trái nặng từ 2-3kg.

Chất lượng : Cơm dày, vàng, thơm,mùi thơm đặc trưng, ngọt vừa phải và có vị béo

Cách dùng : Bóc múi, ăn trực tiếp

Đơn vị tính

Số lượng

Sầu riêng Ri 6 có cơm dày, vàng, thơm,mùi thơm đặc trưng, ngọt vừa phải và có vị béo, tỉ lệ hạt lép đạt 40%/trái, bình quân mỗi trái nặng từ 2-3kg.

Chất lượng : Cơm dày, vàng, thơm,mùi thơm đặc trưng, ngọt vừa phải và có vị béo

Cách dùng : Bóc múi, ăn trực tiếp

Sản phẩm đã xem