Vịt quế

Thương hiệu: Khác

Giá gốc 135,000₫

- Xuất xứ: Phú Xuyên
- Được thả bơi trên khu vực sông Diêm Hồ - Thái Bình
- Thức ăn chủ yếu : ngô, gạo xay nhỏ trộn cùng bột trùn quế
 Vịt tự mò cua bắt ốc thêm ở sông
 Trại chăn nuôi rộng lớn
 Thịt vịt thơm, dày mình, không bị hôi

Tiêu đề

Số lượng

- Xuất xứ: Phú Xuyên
- Được thả bơi trên khu vực sông Diêm Hồ - Thái Bình
- Thức ăn chủ yếu : ngô, gạo xay nhỏ trộn cùng bột trùn quế
 Vịt tự mò cua bắt ốc thêm ở sông
 Trại chăn nuôi rộng lớn
 Thịt vịt thơm, dày mình, không bị hôi

Sản phẩm đã xem

Vịt quế

135,000₫