DOC

b-nnerdocp

3tc

Rau hữu cơ

Sữa Mục Đồng 5 không
Đặt mua
Giá: 50.000 VNĐ
Khoai môn
Đặt mua
Giá: 60.000 VNĐ
Rau hữu cơ PGS
Đặt mua
Giá: 32.000 VNĐ
Rau ngót HC
Đặt mua
Giá: 40.000 VNĐ

Thịt cá dân dã

CHẢ CÁ THÁT LÁT
Đặt mua
Giá: 275.000 VNĐ
COMBO HEO BÃ BIA
Đặt mua
Giá: 350.000 VNĐ
XÚC XÍCH HEO QUẾ
Đặt mua
Giá: 65.000 VNĐ
SUẤT ĐỤNG LỢN GIUN QUẾ
Đặt mua
Giá: 400.000. - .800.000 VNĐ

Hải Sản

TÔM BẮC CỰC
Đặt mua
Giá: 427.000 VNĐ
CÁ HỒI ORGANIC VIKENCO
Đặt mua
Giá: 595.000 VNĐ
CÁ XƯƠNG XANH
Đặt mua
Giá: 129.000 VNĐ

Trái cây

MẬN HẬU MỘC CHÂU
Đặt mua
Giá: 62.000 VNĐ
ĐU ĐỦ HỮU CƠ HAI VIỆT
Đặt mua
Giá: 42.000 VNĐ
Na Bà Đen
Đặt mua
Giá: 93.000 VNĐ
Sữa Mục Đồng 5 không
Đặt mua
Giá: 50.000 VNĐ
Copyright © 2018 - All Rights Reserved.