Sodexo

SODEXO là công ty phát hành voucher điện tử với 2 hình thức hợp tác hiện tại cùng Bác Tôm như sau: Phiếu ăn điện tử Meal Pass với mệnh giá là 50.000 VNĐ, khách hàng dùng sử dụng mua hàng tại hệ thống Bác Tôm thông qua việc thanh toán QRCode: nhanh chóng, tiện lợi, đúng số tiền và không cần mất thời gian chờ hoàn tiền thừa hay sử dụng tiền mặt. MobileGift cũng là voucher điện tử với nhiều mệnh giá khác nhau so với voucher Meal Pass. Khách hàng dùng sử dụng mua hàng tại hệ thống Bác Tôm. Không giới hạn số lượng voucher trên một hóa đơn/một khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ ngay